HYGIEN

Medicinsk fotvård kräver höggradigt rena instrument.
Det får jag genom att tillämpa 3 - stegsmetoden 


  1. Mekanisk rengöring/handdisk- reduktion av antalet mikroorganismer.
  2. Desinficering- reduktion av mängden mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för smitta eller överföring av smitta.
  3. Sterilisering -  alla mikroorganismer dör inkl. sporer.

     Torrsterilisator 


Vid varje behandling använder jag mig av engångshandskar, förkläde och munskydd- för din och min säkerhet.

 

 

© Copyright Fotkraft